SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : นพประภา เอ็นจิเนียริ่ง
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0553559000632
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : 22/7 ถนนวรวิชัย ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย ไส้อั่วและสินค้าเกษตรแปรรูป

Links