SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : พี.เค.ดี. ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105559044716
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : 7/1 หมู่ที่ 4 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ ต.โคกแฝด อ.เขตหนองจอก จ.กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย ใส้กรอก แฮม เนื้อสัตว์ ทุกชนิด

Links