SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : พรรณกาญจน์ฟู้ด จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0305559003368
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : 199 หมู่ที่ 2 ต.หมื่นไวย อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายแหนมทุกชนิด

Links