SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
บจ.เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105525042249
หมวดหมู่ : น้ำอัดลม
ที่อยู่ : 622 อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ ชั้น 16 ถนนสุขุมวิท ต.คลองตัน อ.เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 0-2689-4600
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

นำเข้า ผลิต จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทุกชนิด รวมทั้งวัตถุดิบ หรือส่วนผสมที่ใช้ในการผลิต

Links