SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : แอล พี เอฟ มีท โฟรเซน จำกัด
แอล พี เอฟ มีท โฟรเซน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0905559005268
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : 438 หมู่ที่ 1 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการแปรรูปเนื้อสัตว์ แช่เย็นและแช่แข็ง


Links