SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ไบโอ-นิสชิน เทคโนฟู้ดส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105559082511
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : 58/3 (พี13) ถนนพัฒนาชนบท 4 ต.คลองสองต้นนุ่น อ.เขตลาดกระบัง จ.กรุงเทพมหานคร 10520
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์แปรรูป

Links