SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด
อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0215525000057
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 29 หมู่ที่ 4 ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3866-3007-8
แฟกซ์ :  0-3866-3009
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่ายปลีกน้ำปลา


Links