SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด
อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107537001706
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 50 สุขุมวิท 21(อโศก) ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 02-6659333-49
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลไม้และผักบรรจุกระป๋อง

Links