SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107536000790
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 888 อาคารไอทาวเวอร์ ชั้น8 ถนนวิภาวดีรังสิต ต.จตุจักร อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0-2554-8000
แฟกซ์ : 0-2554-8001
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแช่แข็ง


Links