ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107537001889
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 60 ซอยบางนา - ตราด 25 ต.บางนา อ.บางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2398-8555
แฟกซ์ : 0-2744-0860
เว็บไซต์ : www.ufc.co.th

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตทำผลไม้กระป๋องและเครื่องดื่มกระป๋อง

แผนที่ :


Links