SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
อาหารสากล จำกัด (มหาชน)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0107537001889
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 60 ซอยบางนา - ตราด 25 ต.บางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2398-8555
แฟกซ์ : 0-2744-0860
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานผลิตทำผลไม้กระป๋องและเครื่องดื่มกระป๋อง


Links