SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : อาหารเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505535004117
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 419 หมู่ที่ 3 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต-ส่งออก ขายส่ง-ขายปลีก ผลไม้กระป๋อง


Links