SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หาดใหญ่อุดมกิจมงคล
หาดใหญ่อุดมกิจมงคล
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0903528000084
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 256 ถนนพลพิชัย ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7421-0128
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ค้าปลีกน้ำปลา


Links