SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรพงศธร
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรพงศธร
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0613544000274
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : เลขที่ 715/14 ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 0-5651-3754
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งและการขายปลีกนมและผิตภัณฑ์นม

Links