SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาหารวันนี้
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103553002327
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : เลขที่ 12 4 สิรินธร ต.บางพลัด อ.บางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2881-0066
แฟกซ์ : 0-2881-0077
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีกอาหารกระป๋อง

Links