SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิรุฬห์ ชาไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวิรุฬห์ ชาไทย
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0573541000169
หมวดหมู่ : ชาและกาแฟ
ที่อยู่ : เลขที่ 175 หมู่ที่ 1 ต.ธนาลัย อ.เวียง จ.เชียงราย 57000
โทรศัพท์ : 053-712007
แฟกซ์ : 053-754155
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งกาแฟชาโกโก้

Links