SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบุชเชอร์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามบุชเชอร์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103543003428
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : เลขที่ 186 สุขุมวิท 71 ต.พระโขนงเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2711-3378
แฟกซ์ : 0-2392-3038
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายเนื้อสัตว์ เนื้อวัว หมู ไก่

Links