SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส นำชัย อาหารไทย
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส นำชัย อาหารไทย
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0513548000113
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : เลขที่ 120/3 หมู่ที่ 6 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ : 08-7001-1031
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

 ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร

Links