SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร.มังกรโฟรเซ่นฟู๊ด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ร.มังกรโฟรเซ่นฟู๊ด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0743550002061
หมวดหมู่ : อาหารทะเล
ที่อยู่ : เลขที่ 102/78 หมู่ที่ 3 สหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3487-1220-1
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

แกะล้าง แปรรูปอาหารทะเล ห้องเย็น

Links