SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสบผล
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสบผล
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0503522000558
หมวดหมู่ : ก๋วยเตี๋ยวและพาสต้า
ที่อยู่ : เลขที่ 241 วังสิงห์คำ ต.ป่าตัน อ.อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0-5323-5196
แฟกซ์ : 0-5325-1815
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานผลิตเส้นหมี่ เส้นก๋วยเตี๋ยว แป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวเหนียว

Links