SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
บจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105525018194
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 225/10 หมู่ที่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ #10540
โทรศัพท์ : 0-2313-2003
แฟกซ์ : 0-2313-1031
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ขายปลีกขนมขบเคี้ยวให้บริษัทแม่ เป็นผู้ทำการ

Links