SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป พุฒไก่สด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป พุฒไก่สด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0503549000036
หมวดหมู่ : เนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
ที่อยู่ : เลขที่ 209 หมู่ที่ 8 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ : 0-5325-5547
แฟกซ์ : 0-5325-5639
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการขายส่ง ขายปลีก เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์

Links