SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งซ่งจั้ว
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งซ่งจั้ว
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0203512000159
หมวดหมู่ : แป้งและแป้ง
ที่อยู่ : เลขที่ 2 ห้วยโป่ง - หนองบอน ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์ : 0-3868-1419-21
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายแป้งมันสำปะหลัง

Links