SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีสเค้กเฮ้าส์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีสเค้กเฮ้าส์
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : -
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : เลขที่ 69/2 แสงจันทร์ เอกมัย ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท์ : 0-2711-4149
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ร้านเบเกอรี่

Links