SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนเฟรช เทรดดิ้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนเฟรช เทรดดิ้ง
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103549029151
หมวดหมู่ : ผัก
ที่อยู่ : เลขที่ 437/310 จรัญสนิทวงศ์ ต.บางขุนศรี อ.บางกอกน้อย จ.กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 02-4487617
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งผักและผลไม้

Links