SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หส.นาคเจริญ
หส.นาคเจริญ
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0102513000802
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 22/6 ซอยนานาเหนือ ต.คลองตัน อ.เขตพระโขนง จ.กรุงเทพมหานคร #10260
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ทำการกลั่นน้ำมันพืช

Links