SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หส.แม่สอด กฤษณา(ไม้หอม)
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0163556000201
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 114 หมู่ที่ 10 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก #63110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานกลั่น หรือสกัดน้ำมันกฤษณา

Links