ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัชวาล อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต แอนด์ แพ็คเกจจิ้ง
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103538005621
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : เลขที่ 87/1 หมู่ที่ 8 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 0-3437-8236
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ส่งออกพืชผลเกษตร ผัก ผลไม้

แผนที่ :


Links