SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.ฮะซุ่นเฮงพาณิชย์
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0723534000297
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 59 ซอยจันทน์ 37 ถนนจันทน์ ต.ทุ่งวัดดอน อ.เขตสาทร จ.กรุงเทพมหานคร #10120
โทรศัพท์ : 0-2211-3873
แฟกซ์ : 0-2673-2098
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานสกัดน้ำมันพืช

Links