SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.อีซี่ไทย
หจ.อีซี่ไทย
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0715554000910
หมวดหมู่ : อาหารแช่แข็ง
ที่อยู่ : 190 ซอยพัฒนาการ 38 ถนนพัฒนาการ ต.สวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร #10250
โทรศัพท์ : 08-1647-4761
แฟกซ์ : 0-2319-6621
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตอาหารสำเร็จรูปและอาหารสำเร็จรูปแช่แข็ง


Links