SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.อังคณา ซอส
หจ.อังคณา ซอส
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0405551000806
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 181/2 หมู่ที่ 4 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี #70120
โทรศัพท์ : 08-1299-0688,08-6377-2732
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายซอสและน้ำจิ้มทุกชนิด

Links