SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เบรด คอนเนคชั่น จำกัด
บจ.เบรด คอนเนคชั่น จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105556194431
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1.ชั้น จี ถนนวิทยุ ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร #10330
โทรศัพท์ : 02-6774000
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายเบเกอร์รี่ทุกชนิดทุกประเภท ขนมปัง ขนมเค๊ก ขนมไทย อาหาร และเครื่องดื่ม

Links