SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เบบี้เค้กส์ จำกัด
บจ.เบบี้เค้กส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105553064731
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 152 อาคารเคี่ยนหงวน 3 ชั้น 9 ถนนวิทยุ ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร #10330
โทรศัพท์ : 02-6514118
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการจำหน่ายปลีกผลิตภัณฑ์ขนมปัง และเบอเกอรี่

Links