ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เบทเทอร์ เฮลท์ โปรดักส์ จำกัด
บริษัท เบทเทอร์ เฮลท์ โปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105547139920
หมวดหมู่ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ISIC CODE 1079)
ที่อยู่ : 37 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ต.สุริยวงศ์ อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 02-2355050
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : www.spirulina-maxi.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

แผนที่ :


Links