SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.สุขสวัสดิ์น้ำมันพืช
หจ.สุขสวัสดิ์น้ำมันพืช
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135557018084
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 207 หมู่ที่ 9 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ #10130
โทรศัพท์ : 0-2672-5661
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ค้าส่งน้ำมันพืช


Links