SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.สุขภาพสากล
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105556102499
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 15/36 หมู่ที่ 5 ถนนเชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50100
โทรศัพท์ : 0-5380-5907
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ

Links