SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เบคกิ้น โฮม เบเกอรี่ จำกัด
บจ.เบคกิ้น โฮม เบเกอรี่ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105549042494
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 82 ศานตินิเวศน์ ซอยลาดพร้าว 115 ถนนลาดพร้าว ต.คลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การประกอบกิจการผลิต จำหน่าย และให้บริการ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ แบบครบวงจร

Links