SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.สองฝั่งโขงการเกษตร
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0503556002316
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 160/6 ถนนนครพนม -ท่าอุเทน ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม #48000
โทรศัพท์ : 0-4251-6160
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันพืช

Links