SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.สหพลชัยน้ำมันพืช
หจ.สหพลชัยน้ำมันพืช
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103557003751
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 99 หมู่ที่ 14 ต.นาสัก อ.สวี จ.ชุมพร #86130
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม น้ำมันมะพร้าว น้ำมันพืชทุกชนิด


Links