SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.สมุนไพรมหาเย็น เภสัช
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557126626
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 107 หมู่ที่ 1 ต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น #40330
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มสมุนไพร อาหารเสริมทุกชนิด

Links