SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : 374อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน จำกัด
374อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105533042091
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 3 หมู่ที่ 3 ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โทรศัพท์ : 66-0-1918137
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่าย แปรรูป ปาล์มน้ำมัน


Links