SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.สมัญญาทูน่า
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135557005446
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 52/144 หมู่ที่ 10 ต.บานา อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี #94000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานผลิตอาหารทะเลแปรรูป อาหารกระป๋อง

Links