SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.ส.นำชัย อาหารไทย
หจ.ส.นำชัย อาหารไทย
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105548081062
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 120/3 หมู่ที่ 6 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ #50220
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรุงรสอาหาร

Links