SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.ศรีพูลทรัพย์พาณิชย์ 2006
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745555000719
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 51/23 หมู่ที่ 1 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี #11000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงงานสกัดน้ำมันพืช

Links