SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เนเชอรัล ฟรุต จำกัด
บจ.เนเชอรัล ฟรุต จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0775543000131
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 179/12 หมู่ที่ 11 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ #77120
โทรศัพท์ : 0-3262-2700
แฟกซ์ : 0-3262-3257
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตสับปะรดกระป๋อง ผลิตว่านกระป๋องถุง

Links