ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เนเชอรัล เซมิ ดราย ฟูด จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505550004840
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 153 หมู่ที่ 9 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0-5387-8555
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต และแปรรูปผัก ผลไม้ และพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด

แผนที่ :


Links