SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.วัวสยามมาร์เก็ตติ้ง
หจ.วัวสยามมาร์เก็ตติ้ง
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0735551002849
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 3/1266 หมู่ที่ 7 ซอย4 ถนนเลี่ยงเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น #40000
โทรศัพท์ :
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายน้ำจิ้มเนื้อวัว

Links