SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.เนเจอร์กรีนเทรดดิ้ง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135556003806
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 27/4 ถนนปทุมกรุงเทพ ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี #12000
โทรศัพท์ : 02-9758842
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

Links