SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท เนเจอร์กรีนเทรดดิ้ง จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0135556003806
หมวดหมู่ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ISIC CODE 1079)
ที่อยู่ : 58/30 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ : 02-9758842
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ : -

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์รักษาโรค และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร

แผนที่ :


Links