SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.รุ่งวิกรัย กรุ๊ป
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0403557001802
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 77/341 หมู่ที่ 21 ถนนศรีจันทร์ ต.บ้านเป็ด อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น #40000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจัดจำหน่ายอาหารเสริม สมุนไพรทุกประเภท

Links