SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : หจ.รุ่งเรืองกิจน้ำมันพืช
หจ.รุ่งเรืองกิจน้ำมันพืช
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0903524000772
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 108 ถนนเทศบาล 26 ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา #90230
โทรศัพท์ : 0-7429-1661
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงงานสกัดน้ำมันพืช


Links